Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok VIVENDI 200 pôsobí ako rastový herbicíd. Účinná látka clopyralid patrí do skupiny syntetický auxínov. Je prijímaná listami a byľami rastlín, následne prenášaná do delivých pletív v listoch a koreňoch. Prejavuje sa „auxínový“ účinok. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú svoju prirodzenú farbu, objavuje sa krútenie listov a stoniek, ktoré v priebehu 10 – 21 dní hynú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii VIVENDI 200. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov.

Použitie:
Pšenica ozimná jačmeň ozimný pšenica jarná jačmeň jarný ovos, repka ozimná, repka jarná, repa cukrová, repa kŕmna, cvikla, mangold, okrúhlica, trvalé trávne porasty, trávny úhor, okrasné rastliny

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: pichliač roľný, rumanček, púpava lekárska, chryzantémovka siatinová, starček obyčajný a ďalšie buriny z čeľade astrovité, mlieč zelinný

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý, mlieč roľný

Odolné buriny: horčiak štiavolistý, horčiak broskyňolistý, kapustovité buriny, hluchavky

Dávkovanie:
0,35 – 1 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 5 kg
Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.