Pôsobenie prípravku:
Prípravok BANDERA je selektívny herbicíd obsahujúci účinnú látku nicosulfuron zo skupiny sulfonylmočovín. Mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntézy (ALS) nevyhnutného pri syntéze alifatických aminokyselín. Rastliny prípravok prijímajú prevažne listami, v menšej miere koreňmi a transportujú ho do všetkých častí. BANDERA inhibuje rast burín, krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, lipnica ročná, lipnica pospolitá, moháre, psiarka roľná, stoklasy, výmrv obilnín, láskavec ohnutý, pakosty, hluchavka purpurová, horčica roľná, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialka roľná

Stredne citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, ľuľok čierny

Dávkovanie:
1 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 5 kg
Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.