Pôsobenie prípravku:
Prípravok StabilureN je pomocná pôdna látka, ktorá inhibuje aktivitu enzýmu ureázy a tým spomaľuje rozklad amidického dusíku na amoniak. Používa sa rovnomerným nanesením na povrch granúl pevných hnojív prípadne ako prídavok ku kvapalným hnojivám, ktoré obsahujú amidickú formu dusíku.

Doporučeným množstvom prípravku sa vo vhodnom miešacom zariadení ošetrí povrch granúl pevného hnojiva (napr. močoviny) pred jeho použitím. Hnojivo môže byť bez ujmy na účinnosti prípravku použité najneskôr 120 dní po ošetrení. Prípravok sa tiež môže v doporučenom množstve pridať a rozmiešať pred použitím do kvapalného hnojiva typu DAM. Kvapalné hnojivo môže byť bez ujmy na účinnosti prípravku použité do 14 dní po pridaní prípravku.

Prípravok nesmie byť použitý s hnojivami, ktoré obsahujú menej, ako ½ z celkového obsahu dusíku v amidickej forme.

Použitie:
DAM, SAM, Agrosam, AmisaN, AmisaN B, AmisaN MnZn, močovina, roztoky močoviny

Spektrum účinnosti:
Stabilizácia dusíku

Dávkovanie:
Ošetrenie povrchu granúl močoviny: 2,0 – 4,0 l/t močoviny
Miešanie s roztokmi močoviny: 2,0 – 4,0 l/t rozpustenej močoviny
DAM 390 (UAN): 1,5 – 3,0 l/m3 koncentrovaného hnojiva
SAM, Agrosam: 1,1 – 2,2 l/m3 koncentrovaného hnojiva
AmisaN, AmisaN B, AmisaN MnZn: 1,5 – 2,2 l/m3 koncentrovaného hnojiva

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.