Pôsobenie prípravku:
Pôsobenie herbicídneho prípravku TRINITY je založené na vzájomnom účinku 3 účinných látok.

Pendimethalin indhibuje delenie a rast buniek v najmladších pletivách citlivých burín. Je prijímaný listami, hypokotylom aj koreňmi. Citlivé buriny odumierajú počas klíčenia, vzchádzania alebo krátko po ošetrení prípravkom.

Diflufenican inhibuje fotosyntézu, blokuje tvorbu chlorofylu a vyvoláva typické symptómy vybielenia, čo u citlivých burín vedie k odumieraniu v priebehu niekoľkých dní po aplikácii. Zároveň blokuje aj biosyntézu karotenoidov v chloroplastoch a poskytuje ako kontaktnú tak aj reziduálnu účinnosť s dĺžkou trvania do 8 týždňov. Diflufenican vytvára na povrchu pôdy herbicídny film, v ktorom klíčiace buriny prichádzajú do kontaktu s účinnou látkou, ktorú prijímajú hlavne hypokotylom a klíčnymi listami. Sekundárne je prijímaný aj koreňmi a listami.

Chlorotoluron je selektívna účinná látka pôsobiaca PRE aj POSTemergente. Zasahuje do fotosyntézy a blokuje fotosystém II. Prijímaný je predovšetkým koreňmi, sekundárne aj listami.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: lipnica ročná, metlička obyčajná, peniažtek roľný, fialka roľná, výmrv repky, rumanček kamilkový, veroniky, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, nevädza poľná (do 2 listov), pakost mäkký, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná

Stredne citlivé buriny: psiarka roľná, lipnica pospolitá, nevädza poľná (>3 listy)

Odolné buriny: pýr plazivý, ovos hluchý, hlboko koreniace trváce buriny

Dávkovanie:
2 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 5 kg
Účinná látka

, ,

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.