Obchod

Pôsobenie prípravku:
Mechanizmom účinku prípravku SEKATOR OD je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetáza. Ošetrené citlivé buriny prestávajú v krátkom čase po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne počas 4 – 6 týždňov odumierajú. Účinné látky tohto prípravku sú prijímané najmä listami, v menšej miere koreňmi a sú akropetálne translokované. Prípravok má v závislosti na dávke reziduálnu účinnosť 2 – 3 týždne. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda v období aplikácie účinok urýchľujú. Sucho a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast účinok spomaľujú.

Sekator OD účinkuje už pri teplotách od 5 °C. OD formulácia je produkovaná formulačnou ODesi technológiou, ktorá je patentom spoločnosti Bayer CropScience. Táto olejová formulácia zlepšuje predovšetkým priľnavosť a pokryvnosť aplikovaného roztoku na burinách, zrýchľuje a zdokonaľuje prienik do rastlinných pletív. Vďaka tomu sa dosahuje ešte vyššia účinnosť proti burinám. Odolnosť voči zmytiu dažďom je 1,5 hodiny od aplikácie.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, jačmeň jarný, pšenica jarná

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Jesenná aplikácia:
Citlivé buriny v dávke 0,10 l/ha a 0,15 l/ha: výmrv repky, kapsička pastierska, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, rumančeky, hviezdica prostredná, peniažtek roľný
Stredne citlivé v dávke 0,10 l/ha: lipkavec obyčajný, fialky, veronika perzská

Jarná aplikácia:
Citlivé buriny v dávke 0,12 – 0,15 l: kapustovité buriny, rumačeky, láskavce, lobody, nezábudka, hviezdica prostredná, lipkavec, výmrv repky a slnečnice
Citlivé buriny v dávke 0,15 l: hluchavky, mrlíky, konopnica, pichliač, horčiaky, veroniky, mak vlčí

Dávkovanie:
Dávkovanie:
0,075 – 0,15 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 1 kg
Účinná látka

,

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.