Pôsobenie prípravku:
Prípravok CAPRENO tvorí kombinácia dvoch účinných látok- tembotrione a thiencarbazonemethyl a špecifického safenera.

Účinná látka tembotrione je prijímaná hlavne cez listy, malá časť je prijímaná koreňmi cez pôdu. V rastlinách sa pohybuje xylémom aj floémom a dostáva sa tak k vysoko citlivým bunkám v rastových vrcholoch. Účinkuje ako inhibítor 4-hydroxyfenyl-pyruvát-dioxygenázy (HPPD). Inhibícia tohoto enzýmu spôsobuje blokádu biosyntézy prenylchinónov, ktorá následne vedie k blokáde biosyntézy karoténoidov a rýchlemu poklesu obsahu tokoferolu v bunkách. Dochádza k zastaveniu rastu, blednutiu listov, vzniku nekróz až nakoniec k uhynutiu citlivých rastlín.

Thiencarbazone-methyl patrí do chemickej skupiny sulfonyl-amino-karbonyl-triazolinónov a účinkuje ako inhibítor enzýmu acetolaktátsyntázy (ALS). Účinkuje cez pôdu aj listy a môže byť preto aplikovaná preemergentne aj postemergentne.

Isoxadifen-ethyl je špecifický safener pre kukuricu, ktorý urýchľuje metabolizmus účinnej látky v kukurici a chráni ju tak pred jej poškodením na rozdiel od burín, v ktorých je neaktívny. Prípravok veľmi dobre účinkuje na celú radu jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín, ktoré sa bežne vyskytujú v kukurici.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: drchnička roľná, nevädza poľná, durman obyčajný, mrlíky (hybridný,mnohoplodý,biely), láskavec ohnutý, kapsička pastierska, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, žltnica maloúborová, prhlica roľná, rumanček kamilkový, bažanka ročná, mak vlčí, horčiaky (štiavolistý, obyčajný), peniažtek roľný, fialka roľná, výmrv repky, peniažtek roľný, ježatka kuria, proso siate roľné, moháre, cirok alepský, podslnečník Theofrastov, ambrózia palinolistá, ibištek trojdielny

Stredne citlivé: pichliač roľný, voškovník obyčajný

Odolné: pupenec roľný

Dávkovanie:
0,22 – 0,29 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.