Pôsobenie prípravku:
Prípravok PINUS je pomocná látka a prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na obmedzenie výmrvu repky ozimnej a semenných porastov ďateliny lúčnej so zmáčavým, protiúletovým a lepivým účinkom pre použitie s prípravkami na ochranu rastlín vo všetkých plodinách.

Použitie:
Všetky plodiny, nepoľnohospodárska pôda, orná pôda železnice, lesné porasty, príprava pôdy pred zalesnením

Spektrum účinnosti:
Podpora účinnosti herbicídov, obmedzenie predzberových a zberových strát, zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín, zníženie povrchového napätia postrekových kvapalín, zníženie úletu postreku, zvýšení odolnosti proti dažďu

Dávkovanie:
0,07 – 1,4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 5 kg

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.