Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok Aurora 40 WG je postemergentný kontaktný herbicíd do pšenice ozimnej a jačmeňa jarného. Aurora 40 WG má vynikajúci účinok najmä na lipkavec obyčajný, veroniky, hluchavky a ľuľok a veľmi dobrý účinok na fialky. Vzhľadom na tieto vlastnosti je určená najmä do kombinácií s herbicídmi ako proti jednoklíčnolistovým, tak aj proti dvojklíčnolistovým burinám. Samostatne ju možno použiť vtedy, ak chceme likvidovať lipkavec a veroniku brečtanolistú alebo fialky v citlivej fáze (4 – 6 listov).

Carfentrazone-ethyl má veľmi rýchly kontaktný účinok na citlivé buriny, ktoré odumierajú v priebehu 5-7 dní po aplikácii. Účinkuje aj pri nízkych teplotách okolo +1°C, čo umožňuje skorú jarnú, prípadne jesennú aplikáciu. Dážď 1 hodinu po aplikácii už neznižuje účinnosť herbicídu. Rýchly rozklad carfentrazonu v pôde a rastlinách umožňuje výsev následných plodín bez obmedzení.

Taktiež bez obmedzenia je aj použitie v PHO.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň jarný

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, veronika lesklá, hluchavka purpurová, úhorník liečivý, peniažtek roľný, kolenec roľný, veronika perzská, mrlík biely, kapsička pastierska, výmrv repky

Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, veronika brečtanolistá, viky, horčiak obyčajný

Odolné buriny: rumanček kamilkový, mak vlčí, rumany, veronika roľná, vesnovka obyčajná

Dávkovanie:
40 – 50 g/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 0,4 kg
Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.