Pôsobenie prípravku:
Prípravok GLYFIN sa používa s autorizovanými herbicídnymi prípravkami, predovšetkým na báze glyfosátu a totálnymi herbicídmi.

Možno ho použiť aj v kombináciách s inými postemergentnými herbicídmi a tiež s autoritovanými fungicídmi a insekticidmi. Znižuje povrchové na pätie aplikačných kvapalín a zvyšuje ich zmáčavosť, rovnako ako pokryvnosť a rýchlosť príjmu, čím zvyšuje spoľahlivosť účinnosti prípravkov na ochranu rastlín. Umožňuje tak ich lepšiu distribúciu na ošetrovaných rastlinách. Vďaka zvýšenej priľnavosti tak zvyšuje odolnosť aplikačných kvapalín voči dažďu. Pri použití plochých trysiek znižuje podiel jemných kvapiek a tým prispieva ku zníženiu úletov.

Prípravok GLYFIN je kompatibilný so všetkými formuláciami prípravkov na ochranu rastlín. Je stabilný vo vodných roztokoch a to pri nízkom aj vysokom pH aplikačných kvapalín.

Použitie:
Všetky plodiny, nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny

Dávkovanie:
0,05 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 1 kg
Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.