Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok Agroclean Liquid je univerzálny čistiaci prostriedok na dôkladné a rýchle vnútorné a vonkajšie vyčistenie postrekovačov po použití prípravkov na ochranu rastlín a pred príchodom zimy či dlhšou odstávkou.

Agroclean Liquid je tiež vhodný na čistenie stajní, skleníkov a strojov vysokotlakovými čističmi. Agroclean Liquid nie je škodlivý pre rastliny. Agroclean Liquid nie je pri správnom dávkovaní agresívny voči farbám, lakom a hliníku a vytvára antikorózny povrch.

Agroclean Liquid je tekutý čistiaci prostriedok, s ktorým sa jednoducho zaobchádza a ktorý je pripravený k okamžitému použitiu. Obsahuje biologicky odbúrateľné účinné látky, ktoré sa vyznačujú vysokou aktivitou pri nízkych aplikačných dávkach.

Vysoký čistiaci efekt sa dosahuje aj pri neutralizácii zvyškov pesticídov (predovšetkým na báze glyfosátov alebo sulfonylmočovín), kedy Agroclean Liquid môže dostatočne dlho účinkovať na zvyšky týchto herbicídov, a pokiaľ sa čistenie uskutoční bezprostredne po použití prípravkov na ochranu rastlín.

Dávkovanie:
Rutinné čistenie po každom postrekovaní
vnútorná časť postrekovača: 200 ml / 100 l vody
ručné čistenie vonkajšej časti postrekovača: 50 ml v 10 l vody
vysokotlakové čistenie povrchu: 100 ml v 10 l vody
Aplikačné zariadenie vyplachujte po každom použití.

Čistenie aplikačných zariadení na konci sezóny (pred dlhšou odstávkou alebo pred zimou)
vnútorná časť postrekovača: 400 ml / 100 l vody
vysokotlakové čistenie: 100 ml v 10 l vody
Neoplachujte, až kým sa zariadenie znova nebude používať.
Agroclean Liquid zanecháva na povrchu ochranný film, ktorý chráni zariadenia pred koróziou.

Čistenie ostatnej poľnohospodárskej mechanizácie, traktorov, kombajnov, stacionárnych zariadení, znečistených plôch, stien v stajniach, atď.
ručné čistenie: 50 ml v 10 l vody
vysokotlakové čistenie: 100 ml v 10 l vody
Lakové nátery vozidiel a strojov by sa nemali čistiť koncentrovaným čistiacim roztokom.

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.