Pôsobenie prípravku:
Prípravok VELOCITY je adjuvant vo forme emulzného koncentrátu (EC) pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve. Je určený k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zvýšenie a zrýchlenie penetrácie prípravkov na ochranu rastlín do rastlín a zvýšenie biologickej účinnosti pesticídov predovšetkým fungicídov so systémovým účinkom.

Adjuvant VELOCITY sa používa s autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade
so schválenými podmienkami pre ich použitie. Používa sa v nasledujúcich plodinách so
všetkými schválenými pesticídmi do ich plnej autorizovanej dávky.

Použitie:
Všetky plodiny, neprodukčné plochy, neobrábaná pôda, strnisko, trávniky, železnice, lesné porasty, okrasné rastliny

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti

Dávkovanie:
0,2 – 0,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.