Pôsobenie prípravku:
Prípravok TEPPEKI 50 WG je insekticíd vo forme granúl na prípravu vodnej suspenzie so systémovým účinkom určený na hubenie vošiek na ozimnej pšenici, zemiakoch, jabloniach, hruškách, slivkách, ružiach, čínskych astrách, chryzantémach, tabaku, chmeľ, v smreku a buku, v lesných škôlkach, pri zalesňovaní a obnove lesa ako aj v semenných plantážach lesných drevín.

Účinná látka flonicamid patrí do chemickej skupiny pyridokarboxamidov , s insekticídnym účinkom proti voškám. Flonicamid je po postreku translaminárne rozvádzaný v rastline a má systémový účinok. Už po krátkej dobe ( cca 1 hod) kontaktu vošiek s prípravkom ( dotykom , alebo cicaním ) vošky prestávajú cicať listové šťavy a podukovať medovicu . Týmto je škodlivosť vošiek zablokovaná , hoci k ich samotnému úhynu v dôsledku dehydratácie dochádza až po 2 – 5 dňoch .

Prípravok reguluje dospelé aj nedospelé vývojové štádiá vošiek a má dlhý reziduálny účinok. Vysoké teploty a intenzívne slnečné žiarenie neznižujú účinnosť prípravku. Prípravok je odolný voči zmytiu už 3 hodiny po aplikácií.

Použitie:
Pšenica ozimná, zemiak, jabloň, hruška, slivka, ruža, čínska astra, chryzantéma, tabak, chmeľ, smrek, buku, lesné škôlky, lesné dreviny

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Vošky

Dávkovanie:
0,14 – 0,16 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 0,5 kg
Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.