🌴 Čas na dovolenku! 🌞
Od 17.7.2024 do 26.7.2024 bude náš e-shop fungovať obmedzene. Objednávky budeme vybavovať priebežne, ale dodanie môže trvať dlhšie. Ďakujeme za pochopenie! 🙏

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TANARIS je selektívny systémový herbicíd určený na preemergentnú a postemergentnú aplikáciu obsahujúci účinné látky Dimethenamid-P a Quinmerac.

Účinná látka Dimethenamid-P patrí do skupiny chloracetamidov, pri klíčení a vzchádzaní je prijímaná koreňmi a nadzemnými časťami dvojklíčnolistových rastlín. Brzdí rast burín v skorých vývojových fázach, ale neúčinkuje na vzídené buriny.

Účinná látka Quinmerac patrí do skupiny quinolinekarboxylových kyselín – typ auxínového herbicídu, ktorý pôsobí systémovo, cez pôdu a listy a je ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Rast nadzemných i podzemných častí po prijatí látky je spomalený a listy vykazujú rastové deformácie (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti). Taktiež dochádza v rastlinách k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia.

Použitie:
Repka ozimná, repa kŕmna, repa cukrová

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Spektrum herbicídnej účinnosti pri preemergentnej aplikácii (z hľadiska burín)
Citlivé buriny: veronika brečtanolistá, veronika roľná, ľuľok čierny, mak vlčí, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, lipkavec obyčajný, pakosty, kapsička pastierska a drobnobyľ roľná

Stredne citlivé buriny: nezábudka roľná

Spektrum herbicídnej účinnosti pri skoro postemergentnej aplikácii (z hľadiska burín) (BBCH 10-12)
Citlivé buriny: veronika brečtanolistá, veronika roľná, mak vlčí, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, lipkavec obyčajný a pakosty (do štádia klíčnych listov)

Stredne citlivé buriny: ježatka kuria

Dávkovanie:
0,3 – 1,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 5 kg
Účinná látka

,

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.