Pôsobenie prípravku:
Prípravok SPRAMAC je čistiaci prostriedok pre postrekovacie zariadenia, ktorý odstraňuje pesticídy a iné zvyšky – vrátane mastných, zaolejovaných, lepivých materiálov – z nádrží, regulátorov, potrubí, filtrov a dýz.

Prípravok SPRAMAC tiež odstraňuje ťažko umývateľné zvyšky rezíduí, ako sú zvyšky po sulfonylmočovinách, carfentrazone, regulátoroch rastu.

Stojí za to dôkladne vyčistiť postrekovače a zariadenia po každom použití, aby sa predišlo neskorším problémom. To sa zvlášť odporúča pri zmene medzi plodinami a/alebo medzi rôznymi chemickými skupinami, pri zmene z herbicídu na fungicíd alebo insekticíd. Je nevyhnutné dôkladne očistiť postrekovač zvnútra i zvonku po sezóne pred zimným odstavením postrekovacích zariadení.

Dávkovanie:
1. Na čistenie vnútornej časti postrekovača 250 – 300 ml/100 l vody
2. Na čistenie filtrov, dýz 25 – 40 ml/10 l vody
3. Na čistenie vonkajšieho povrchu postrekovača 25 – 40 ml/10 l vody

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.