Pôsobenie prípravku:
Prípravok SPANDIS je herbicídny prípravok obsahujúci účinné látky prosulfuron, dicamba a nicosulfuron.

Účinná látka prosulfuron patrí chemickej skupiny sulfonylmočovín a inhibuje enzým acetolactate syntetázu (ALS enzým), ktorý katalyzuje v prvej fáze biosyntézu aminokyselín s rozvetveným
reťazcom. Prijímaná je listami, výhonkami a koreňmi. Absencia esenciálnych aminokyselín znižuje bunkové delenie, citlivé rastliny prestanú rásť niekoľko hodín po ošetrení. Symptómy poškodenia sa objavia niekoľko dní po ošetrení a buriny odumierajú za jeden alebo dva týždne po aplikácií.

Účinná látka dicamba patrí do chemickej skupiny kyseliny benzoovej, preniká do rastlín koreňmi a listami, nepriaznivo ovplyvňuje fotosyntézu a delenie buniek. Spôsobuje deformácie listov a stoniek s následným odumretím celej rastliny.

Účinná látka nicosulfuron patrí chemickej skupiny sulfonylmočovín. Rýchlo je absorbovaná do listov zasiahnutých postrekom a cez xylém a floém je translokovaná do meristematických pletív, kde spôsobuje inhibíciu ALS a následne zastavenie bunkového delenia. Niekoľko hodín po aplikácii dochádza k červenaniu, žltnutiu burín a zastaveniu ich rastu.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: pýr plazivý, psiarka roľná, ježatka kuria, moháre (sivý, zelený), cirok alepský,
lipnica ročná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), ambrózia palinolistá, mrlíky (biely, hybridný,
mnohoplodý), durman obyčajný, povoja plotná, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, podslnečník
Theofrastov, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý,
lipkavec obyčajný, žltnica maloúborová, ibištek trojdielny, horčica roľná, hviezdica prostredná,
peniažtek roľný, fialky (roľná, trojfarebná), voškovník obyčajný, mlieč roľný, kapsička pastierska,
hluchavky (objímavá, purpurová)

Stredne citlivé buriny: ľuľok čierny, pakost nízky, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, portulaka zeleninová

Dávkovanie:
0,4 – 0,5 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 1 kg
Účinná látka

, ,

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.