Pôsobenie prípravku:
Účinná látka florasulam, ktorá je obsiahnutá v prípravku SARACEN, pôsobí post-emergentne ako systémový herbicíd. Účinkuje ako inhibítor acetolaktátovej (ALS) syntézy tým, že inaktivuje ALS enzým. Do rastliny vstupuje cez listy a stonky – ničí len vzídené buriny. V citlivých burinných druhoch spôsobuje retardáciu rastu po niekoľkých hodinách po aplikácii. Vizuálne účinky sú viditeľné v priebehu niekoľkých dní, ako napríklad žltnutie a odumieranie pletiva začínajúce v oblasti delenia pletív (špičky koreňov, konce listov a stoniek). Nové listy vädnú. Efekt sa rozširuje do ďalších častí rastliny. Pri niektorých druhoch dochádza k sčervenaniu žilnatiny.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: výmrv repky olejnej, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veronika brečtanolistá, parumanček nevoňavý, reďkev ohnicová, horčica roľná, ambrózia palinolistá, žltnica maloúborová

Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, stavikrv, veronika perzská, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, fialka roľná

Odolné buriny: mrlík biely, hluchavka purpurová

Dávkovanie:
0,08 – 0,1 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Balenie

,

Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.