🌴 Čas na dovolenku! 🌞
Od 17.7.2024 do 26.7.2024 bude náš e-shop fungovať obmedzene. Objednávky budeme vybavovať priebežne, ale dodanie môže trvať dlhšie. Ďakujeme za pochopenie! 🙏

Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ROSATE TF je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je následne rozvádzaný do všetkých častí rastlín (podzemné korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí jednoročných i trvácich trávovitých a dvojklíčnolistových burín.
Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia
trvácich hlboko zakorenených dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy
listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín.

Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky
pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas
10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok
najúčinnejší v dobe odnožovania (keď má pýr 5-6 listov, 12-15cm dlhých). Príznaky sa
v chlade a suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou
vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje.

Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku. Zelené častí plodín nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly!

S ďalšími kultivačnými zásahmi je nutné počkať min. 5 dní po aplikácii prípravku.

Použitie:
Obilniny, olejniny, repa cukrová, zelenina, hrach, bôb, strnisko, orná pôda, lúky a pasienky, ovocné dreviny, železnice, lesné kultúry, nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský

Stredne citlivé buriny: mäta roľná, pupenec roľný, hrach, sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový

Odolné buriny: mätonoh mnohokvetý, praslička roľná, kostihoj lekársky, kozonoha hostcová, rozchodník biely, prasličky

Dávkovanie:
1,5 – 8,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 20 kg
Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.