Pôsobenie prípravku:
Prípravok RODEO MAX pôsobí ako systémový rastový herbicíd s dvoma účinnými látkami. Do rastlín preniká cez listy, účinné látky sú v rastline translokované.

Florasulam účinkuje ako inhibítor enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), ktorý je potrebný pri tvorbe aminokyselín (leucín atď.)

2,4-D je syntetický auxín, ktorý zasahuje do rastového procesu buniek.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a lodýh a k farebným zmenám. Buriny sú likvidované zvyčajne 14-21 dní po aplikácii.
Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii neovplyvnia negatívne účinok prípravku na buriny

Použitie:
Dávka 0,4 l/ha
Citlivé buriny: nevädza poľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, mak vlčí, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, lipkavec, ruman roľný, láskavec ohnutý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: pakost nízky, zemedym lekársky, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí

Dávka 0,6 l/ha
Citlivé buriny: pakost nízky, nevädza poľná, hviezdica prostredná, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, mrlík biely, mak vlčí, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, lipkavec, ruman roľný, láskavec ohnutý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: zemedym lekársky, fialka roľná, veronika brečtanolistá, veronika perzská, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí.

Dávkovanie:
0,4 – 0,6 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 5 kg
Účinná látka

,

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.