Pôsobenie prípravku:
Prípravok REDIGO PRO je moridlo, ktoré obsahuje dve systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole.

Prothioconazole je účinná látka, patriaca do chemickej skupiny účinných látok triazolinthionov, ktorá
je svojím spôsobom účinku zaradená medzi zástupcov inhibítorov demethylácie ergosterolov
(skupina DMI).

Tebuconazole je účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci
biosyntézy sterolov hubových patogénov. K zvýšeniu spoľahlivosti fungicídneho účinku a
minimalizácii rizika vzniku rezistencie prispieva to, že oproti bežným azolom zasahuje do tvorby
ergosterolu na viacerých miestach.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, tritikale, raž ozimná, ovos

Spektrum účinnosti:
Helmintospóriová škvrnitosť jačmeňa, fuzariózy, prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, prašná sneť jačmeňa, hnedá škvrnitosť ovsa

Dávkovanie:
0,5 – 0,66 l/tonu

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Balenie

, ,

Účinná látka

,

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.