Pôsobenie prípravku:
PROSILIC NPK je kvapalné hnojivo obsahujúce dusík, fosfor, draslík a kremík. Kremík je jedným zo základných stavebných prvkov rastlín. Vo veľkom množstve je zastúpený v pôde. Väčšinou ale ide o nerozpustnú formu, ktorú rastliny nedokážu vstrebávať.

Vďaka kvapalnému hnojivu PROSILIC NPK máte možnosť využiť jedinečných vlastností kremíka pre rastliny. Kremík sa ukladá do bunkových stien a dodáva im konštrukčnú pevnosť a silu. Rastlinám to tak umožňuje lepšie odolávať tlaku chorôb a škodcov. Kremík takisto napomáha rovnomernému absorbovaniu živín do rastlinného tkaniva znižuje straty vody cestou transpirácie. Zvyšuje produkciu chlorofylu, vytvára tmavšie zelené listy a zlepšuje fotosyntézu. Prispieva k rozvoju koreňového systému a zvyšuje odolnosť voči stresu. Rastlina tak oveľa lepšie prezimuje a znížia sa dopady nepriaznivých podmienok na začiatku pri nástupe jarnej vegetácie.

Priaznivo napomáha k zvýšenej odolnosti proti poľahnutiu, múčnatke, zemiakovej spále a navyše pozitívne ovplyvňuje počet plodných odnoží. V neposlednom rade zvyšuje úrodnosť pôdy a jej fyzikálne vlastnosti.

Pozitívny vplyv aplikácie PROSILIC NPK na rastliny:
– napomáha k posilneniu bunkových stien rastlinného tkaniva
– zvyšuje odolnosť rastlín proti stresu (herbicídny stres, sucho, chlad)
– pozitívne ovplyvňuje príjem makro a mikro prvkov
– obmedzuje straty vody prostredníctvom transpirácie
– zvyšuje odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom
– prispieva k rozvoju koreňového systému
– zvyšuje úrodnosť pôdy a zlepšuje jej fyzikálne vlastnosti
– prispieva k zvýšeniu odolnosti proti poľahnutiu, múčnatke a tiež zemiakovej plesni
– priaznivo ovplyvňuje fotosyntézu
– pozitívne ovplyvňuje počet plodných odnoží

Zloženie:
Obsah živín:
– dusík (N) amidický 4,5 %
– fosfor (P2O5) 3,5 %
– draslík (K2O) 12,3 %

Použitie:
Obilniny, vinič, repka, zemiaky

Dávkovanie:
0,4 – 0,8 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 20 kg

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.