Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok PRODIGY je systémový rastový herbicíd, ktorý pôsobí na vzídené buriny. Obsahuje účinné látky pyroxsulam a florasulam patriace do skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibujúcich rastlinný enzým ALS.

Prípravok PRODIGY je prijímaný hlavne listami a stonkami. Rastliny citlivé na účinnú látku zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii. Viditeľné účinky sa prejavujú po niekoľkých dňoch vo forme deformácií, chloróz, s následnými nekrózami a odumieraním. Za optimálnych podmienok dochádza k odumretiu citlivých burín v priebehu 4-5 týždňov. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku.

Prípravok PRODIGY pôsobí na vzídené buriny.

Použitie:
Pšenica ozimná, raž, tritikale

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Dávka 130 g/ha<br
Citlivé buriny: metlička obyčajná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, rumančekovité buriny,
hluchavka objímavá, mak vlčí, hviezdica prostredná, fialka roľná, výmrv repky

Menej citlivé buriny: veronika brečtanolistá, veronika perzská, nezábudka roľná, pohánkovec
ovíjavý

Dávka 275 g/ha<br
Citlivé buriny: psiarka roľná, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, nezábudka roľná, pohánkovec ovíjavý, peniažtek roľný, veronika brečtanolistá, veronika perzská

Menej citlivé buriny: lipnica ročná, nevädza poľná, stavikrv vtáčí

Dávkovanie:
130 – 275 g/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 2,7 kg
Účinná látka

,

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.