Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok PLATEEN 41,5 WG účinkuje nielen cez pôdu ale aj cez nadzemné časti burín.

Účinná látka flufenacet blokuje tvorbu enzýmu zodpovedného za tvorbu mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom (VLCFAE). Inhibuje delenie buniek a ich rast, čoho dôsledkom je úplné blokovanie delenia buniek v koreňových a rastových meristematických deliacich pletivách. Rastové pletivá sú deformované. Flufenacet je prijímaný najmä koreňovým systémom a hypokotylom.

Účinná látka metribuzin patrí do skupiny triazinonov. Mechanizmus účinku je založený na inhibícii fotosyntézy vo fotosystéme II (skr. PS II). Podstatou inhibície je zabránenie toku elektrónov k akceptorom z dôvodu väzby účinnej látky na tzv. D1 (Qb) transportný proteín. Dôsledkom je rýchle zastavenie fotosyntézy, a tým aj rastu pletív. Príjem účinnej látky sa uskutočňuje cez korene a nadzemné časti rastlín. V rastlinách je rýchlo transportovaný xylémom do najmladších častí. Symptómy účinku sú zvýšenie fluorescencie chlorofylu, prakticky okamžité zastavenie rastu, žltnutie a neskôr usychanie listov a celých rastlín.

Pôdne pôsobenie prípravku ničí zo semien vzchádzajúce a vzídené jednoročné trávovité a dvojklíčnolistové buriny, vrátane lipkavca obyčajného. Už vzídené buriny sú ničené pôsobením prípravku cez pôdu.

Použitie:
Zemiak, špargľa, sója

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: ježatka kuria, mrlík biely, lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialka roľná

Dávkovanie:
2 – 2,5 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 5 kg
Účinná látka

,

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.