Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok MONOGRA 700 SC obsahuje účinnú látku metamitron, jej spôsob účinku spočíva v inhibícii fotosyntézy na úrovni fotosystému II. Buriny prípravok prijímajú prevažne koreňmi ale taktiež listami a následne je transportovaný akropetálne (v smere od bázy k vrcholu). Buriny sa po aplikácii stávajú chlorotickými a úplne nekrotickými už za niekoľko dní.

Najvhodnejšia aplikácia je v čase, keď sú buriny v štádiu klíčnych listov (BBCH 10-11) (bez ohľadu na vývojové štádium repy cukrovej a repy kŕmnej). Predpokladom účinku cez korene je dostatočná vlhkosť pôdy.

Použitie:
Repa cukrová a repa kŕmna

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: hviezdnica prostredná, fialka roľná, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, horčiak broskyňolistý, ruman roľný, výmrv repky, láskavec
ohnutý, kapsička pastierska

Odolné buriny: veronika perzská, pohánkovec ovíjavý, hluchavka objímavá

Dávkovanie:
1,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 5 kg
Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.