🌴 Čas na dovolenku! 🌞
Od 17.7.2024 do 26.7.2024 bude náš e-shop fungovať obmedzene. Objednávky budeme vybavovať priebežne, ale dodanie môže trvať dlhšie. Ďakujeme za pochopenie! 🙏

Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok KELVIN TRIO je herbicíd so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Účinné látky nicosulfuron a rimsulfuron patria do skupiny sulfonylmočovín. Spôsob účinku spočíva v inhibícii acetolaktát syntetázy (ALS), čím je blokovaná biosyntéza aminokyselín, ktoré sú potrebné pri delení buniek a preto sú nenahraditeľné pre rast rastlín.

Účinná látka dicamba patrí do skupiny syntetických auxínov. Spôsob účinku spočíva v narušení fotosyntézy a delenia buniek. Prípravok je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny – pýr plazivý, ježatka kuria, cirok alepský, lipnica ročná, mätonoh trváci, moháre,
ovos hluchý, prosá, prstovka krvavá, bažanka ročná, durman obyčajný, horčiak obyčajný, horčiak
štiavolistý, horčica roľná, hviezdica prostredná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), kapsička
pastierska, loboda konáristá, lipkavec obyčajný, mak vlčí, mlieč roľný, mrlíky (biely, hybridný),
nevädza poľná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, reďkev ohnicová, rumany, rumančeky,
viky, výmrv obilnín, výmrv repky, zemedym lekársky, žltnica maloúborová

Stredne citlivé buriny – podslnečník Theofrastov, hluchavka objímavá, ľuľok čierny, pichliač
roľný, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, voškovníky

Odolné buriny – mätonoh mnohokvetý, portulaka zeleninová, prasličky, stavikrv vtáčí, veronika
brečtanolistá, veronika perzská, fialka roľná, konopnica napuchnutá

Dávkovanie:
440 g/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 7,2 kg
Účinná látka

, ,

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.