Pôsobenie prípravku:
Prípravok KAPAZIN je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v čase aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín.

Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia pupeňov do odkvitnutia t.j. keď sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia: postupné vädnutie, žltnutie až zhnednutie a následné zasychanie zasiahnutých rastlín. Účinok prípravku sa pri vyššej intenzite slnečného žiarenia a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu zvyšuje. Dážď po 2 hodinách po ošetrení neznižuje účinok prípravku.

Kultivačné práce a sejba sú možné až keď sa prejavili prvé príznaky účinku (pri jednoročných burinách, výmrvoch obilnín a vyzimovaných porastoch obilnín je tieto práce možné robiť už 24 hodín po postreku; pri trvácich burinách až o 7 až 14 dní v závislosti na stupni poškodenia burín).

Použitie:
Obilniny, kukurica, zemiak, ľan, repa cukrová, repa kŕmna, repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica, lúky a pasienky, jadroviny, kôstkoviny, vinič, jahoda, konvalinka, orná pôda, strnisko, železnice, lesné škôlky a kultúry

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Pýr a iné trváce buriny, prerastené buriny, obnova TTP, pichliače, mlieče, pupenec, nežiaduce dreviny a kry

Dávkovanie:
3,5 -4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Balenie

,

Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.