Obchod

Pôsobenie prípravku:
Účinná látka, v prípravku K-OBIOL EC, deltamethrin je svetlostabilný syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Prípravok nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky plochy so skladovaným obilím. Prípravok účinkuje na všetky pohyblivé štádia škodcov v skladoch, ktoré sa dostanú do kontaktu s insekticídom.

Prípravok pôsobí proti chrobákom (zrniar čierny, potemník (Tribolium spp.), plocháč a pod.), dobre pôsobí na dospelé víjačky a larvy víjačiek. Larvy, ktoré sa vyvíjajú v zrne (zrniar čierny) a prežijú ošetrenie, prípadne i ukryté dospelce uhynú pri opustení zrna. Účinnosť insekticídu je závislá od druhu škodca. K tremoru (chvenie svalov) dochádza v rozmedzí od 3 do 24 hodín, k usmrteniu do 14 dní.

Použitie:
Skladové obilie

Spektrum účinnosti:
Škodcovia v skladoch, vijačky

Dávkovanie:
10 – 20 ml/tonu

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Balenie

,

Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.