Pôsobenie prípravku:
Zmáčadlo INFERNO vo forme kvapalného koncentrátu určené k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženie penivosti, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšenie odolnosti proti dažďu.

Znižuje pH postrekovej kvapaliny a zlepšuje biologickú účinnosť pesticídov, predovšetkým na báze glyfosátov, diquatu a kontaktných herbicídov.

Prípravoki INFERNO je vyvinuté pre zvýšenie herbicídnej účinnosti glyfosátu a kontaktných fenoxykyselín. Zlepšuje vlastnosti postrekovej kvapaliny znížením pH, redukciou tvrdosti vody a obmedzením penivosti. Znižuje úlet postreku, zlepšuje pokryvnosť a rozprestrenie na listoch, urýchľuje účinok a zvyšuje odolnosť proti dažďu.

Výhody použitia:
– redukcia úletu postrekovej kvapaliny
– optimalizácia zachytenia a rozprestretia postreku
– odolnosť proti dažďu
– úprava tvrdosti vody
– optimalizácia pH vody
– protipenivý účinok

Prípravok INFERNO zabraňuje tvorbe príliš malých kvapiek, čím sa redukuje úlet a straty spôsobené vyparovaním postreku pred dopadom na list.

Dochádza k redukcii odskakovania kvapiek od povrchu listu, k redukcii stekania kvapiek a následného stekania postreku mimo list.

Zlepšuje zachytenie postreku na liste a tým zvyšuje jeho následnú odolnosť proti zmyvu dažďom. Prípravok upraví zásaditú vodu na optimálne hodnoty pH 6,8 – 6,2 pre postrek.

Významne redukuje tvorbu nežiaducej peny v postrekovači.

Adjuvant INFERNO sa používa s registrovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie. Používa sa v plodinách do uvedeného vývojového štádia plodiny so všetkými schválenými pesticídmi do ich plnej registrované dávky.

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 5 kg
Balenie

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.