🌴 Čas na dovolenku! 🌞
Od 17.7.2024 do 26.7.2024 bude náš e-shop fungovať obmedzene. Objednávky budeme vybavovať priebežne, ale dodanie môže trvať dlhšie. Ďakujeme za pochopenie! 🙏

Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok HUSAR ACTIVE PLUS je postemergentný herbicíd do pšenice ozimnej, raži ozimnej a tritikale ozimného určený predovšetkým na ničenie jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín. Má najmä foliárny systémový a čiastočne reziduálny pôdny účinok, účinkuje na klíčiace, vzchádzajúce a vzídené buriny, najmä metličku obyčajnú a dvojklíčnolistové buriny.

Iodosulfuron-methyl patrí do skupiny sulfonylmočovín. Jeho mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntázy. Ošetrené citlivé buriny prestávajú ihneď po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne počas 4-6 týždňov odumierajú. Je prijímaný najmä listami, v menšej miere koreňmi a je akropetálne translokovaný. V závislosti na dávke má reziduálnu účinnosť 2-3 týždne. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda v období aplikácie účinok urýchľujú. Sucho a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast účinok spomaľujú. Pôsobenie prípravku nie je závislé na teplote, iodosulfuron účinkuje už pri teplotách od 5ºC.

2,4-D-2-ethylhexyl ester pôsobí v citlivých rastlinách ako syntetická rastová látka so systémovým účinkom. Hromadí sa predovšetkým v meristémach listov a koreňov rastlín. Dochádza k abnormálnemu chorobnému rastu rastlín, ktorý vedie k ich odumretiu, čo je dané tým, že 2,4 D nepodlieha vnútornej regulácii v rastline. 2,4 D je výrazne selektívnejšia v trávach (obilninách) ako v dvojklíčnolistových rastlinách. Vzhľadom na to, že sa jedná v zásade o rastovú látku, je jej účinok podporovaný vyššími teplotami a všeobecne optimálnymi podmienkami pre rast rastlín.

Thienkarbazon-methyl patrí do chemickej skupiny sulfonyl-amino-karbonyl-triazolinonov a účinkuje ako inhibítor enzýmu acetolaktát syntázy (ALS). Spôsob účinku je rovnaký ako u sulfonylmočovín. Tato látka je účinná na trávy a dvojklíčnolistové buriny. Účinkuje cez pôdu aj listy.

Mefenpyr-diethyl je selektívny safener pre obilniny. Jeho účinok spočíva vo výraznom urýchlení degradácie účinnej látky v obilninách. Tento safener má špecifickú vlastnosť degradácie účinnej látky najmä pri použití v obilninách (okrem ovsa).

Použitie:
Pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: metlička obyčajná, ruman roľný, výmrv repky, kapsička pastierska, nevädza poľná, pichliač roľný, úhorník liečivý, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, parumanček nevoňavý, rumanček pravý, nezábudka roľná, mak vlčí, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veronika roľná, veronika perzská, veronika brečtanolistá, fialka roľná, fialka trojfarebná

Dávkovanie:
1 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.