🌴 Čas na dovolenku! 🌞
Od 17.7.2024 do 26.7.2024 bude náš e-shop fungovať obmedzene. Objednávky budeme vybavovať priebežne, ale dodanie môže trvať dlhšie. Ďakujeme za pochopenie! 🙏

Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok GOLTIX GOLD obsahuje účinnú látku metamitron v novo vyvinutej a patentovanej suspenznej formulácii s mikromletím účinnej látky.

Metamitron je systémový selektívny herbicíd, ktorý repa cukrová znáša veľmi dobre. Herbicídny účinok účinnej látky metamitron patriacej do chemickej skupiny triazinónov súvisí s inhibíciou fotosyntézy prostredníctvom narušenia elektrónového transportu vo fotosystéme II citlivých burín. Buriny ho prijímajú prevažne koreňmi ale taktiež listami a následne je transportovaný akropetálne (v smere od bázy k vrcholu). Na burinách sa po aplikácii objavujú známky chlorózy a nekrózy už za niekoľko dní.

Použitie:
Repa cukrová, repa kŕmna

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: konopnica napuchnutá, nevädza poľná, starček obyčajný, pyštek roľný, metlička obyčajná, pŕhľava malá, žltnica maloúborová, mrlík biely, peniažtek roľný, kapsička pastierska, rumančeky, loboda konáristá, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, lipnica ročná, hluchavky

Stredne citlivé buriny: láskavce (ohnutý, zelenoklasý), horčica roľná, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), zemedym lekársky, mak vlčí, reďkev ohnicová, fialka roľná, tetucha kozia, mrkva obyčajná

Odolné buriny: drchničky, bažanka ročná, veroniky, pohánkovec ovíjavý, ovos hluchý, ježatka kuria, moháre, psiarka roľná a trváce buriny (pupenec roľný, pichliač roľný…)

Prípravok nie je účinný na lipkavec a stavikrvy

Dávkovanie:
1,0 – 2,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 10 kg
Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.