Pôsobenie prípravku:
Prípravok CORELLO je systémový rastový herbicíd, ktorý pôsobí na vzídené buriny. Obsahuje účinnú látku pyroxsulam patriacu do skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibujúcich rastlinný enzým ALS.

Prípravok Corello je prijímaný hlavne listami a stonkami. Následne je rozvádzaný akropetálne a bazipetálne. Rastliny citlivé na účinnú látku zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii. Viditeľné účinky sa prejavujú po 2-6 dňoch vo forme deformácií, chloróz, s následnými nekrózami a odumieraním. Za optimálnych podmienok dochádza k odumretiu citlivých burín v priebehu 4-6 týždňov. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku.

Corello pôsobí na vzídené buriny. Buriny klíčiace po aplikácii prípravku nie sú regulované dostatočne.

Použitie:
Pšenica ozimná, raž, tritikale

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny (2-10 pravých listov): metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, fialka roľná, fialka trojfarebná, veronika perzská, veronika roľná, lipkavec obyčajný (iba jesenná aplikácia)

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný (jarná aplikácia)

Odolné buriny: hluchavka purpurová, zemedym lekársky, mak vlčí

Dávkovanie:
0,125 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 1 kg
Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.