Pôsobenie prípravku:
Prípravok BUZZIN je selektívny herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín obsahujúci účinnú látku metribuzin. Prípravok je absorbovaný koreňmi, ale tiež listami a je translokovaný akropetálne cez xylém. Inhibuje fotosyntézu. Herbicídny účinok trvá 4-6 týždňov, v závislosti od druhu pôdy, pôdnej vlhkosti a teploty. Účinok prípravku sa za priaznivého teplého počasia prejaví rýchlejšie než za chladného počasia. BUZZIN je pôdny herbicíd, ktorý ničí už klíčiace buriny, a tak inhibuje ich rast až do neskorého leta.

Použitie:
Zemiak

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: bažanka ročná, rumančekovité buriny, hluchavky, horčica roľná, nevädza poľná, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, lobody, ľuľok čierny (len vo fáze klíčnych listov), lipnica ročná, mak vlčí, mrlík biely, mlieče, žltnica maloúborová, hviezdica prostredná, horčiak obyčajný, stavikrv vtáčí, veroniky, reďkev ohnicová, fialka roľná, zemedym lekársky

Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, láskavce, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý

Odolné buriny: lipkavec obyčajný a trváce hlboko koreniace buriny (napr. pichliač roľný a pýr plazivý)

Dávkovanie:
4,5 – 7,5 g/100m2

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 0,1 kg
Balenie

, ,

Účinná látka

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.