Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok Alba ako insekticíd s požerovým a kontaktným účinkom proti muchám vyskytujúcim sa v objektoch živočíšnej výroby (ošipárne, kravíny, chovy hydiny) a ďalších objektoch, kde sa muchy vyskytujú, má vynikajúci okamžitý účinok a pôsobí i trvale po dobu 6–8 týždňov. Vďaka obsiahnutému atraktantu je veľmi lákavý pre muchy druhu Musca autumnalis a v chlievoch žijúce muchy domáce (Musca domestica), ktoré ho z ošetrených plôch rýchlo vstrebajú.

Návod na použitie:
Prípravok sa aplikuje na miesta, kde sa najčastejšie muchy zdržiavajú. S aplikáciou treba začať, keď sa objavia prvé muchy.
Aby prípravok dobre zaúčinkoval, mal by sa nanášať rovnomerne podľa možnosti na viacero menších plôch, rovnomerne po celom objekte.

Dávkovanie:
Na maštaľ o veľkosti plochy 200 m² sa spotrebuje 500 ml prípravku Alba.

Aplikácia náterom
Pri natieraní sa Alba nanáša veľmi jednoduchým spôsobom. Vďaka vysokej koncentrácii nanesenej vrstvy sa zároveň zabezpečí vysoká účinnosť.
Neriedenú pastu na natieranie je treba pomocou štetca aplikovať na čo najviac malých plôch (na 200 m² plochy maštale cca 60 pásikov o rozmere 10 x 30 cm) na steny, steny boxov, foršne, okenné klenby, potrubia, cez ktoré prúdi mlieko, atď. do blízkosti zvierat (ale mimo ich dosahu). Produkt sa má nanášať predovšetkým na miesta, kde sa muchy často zdržiavajú. Pritom treba dbať na to, aby bol prípravok Alba nanesený bodovo a koncentrovane na čistý a nepijavý podklad.
V maštaliach, kde sa nenachádzajú vyhovujúce miesta na natieranie alebo nie je možné vziať do úvahy slabé zafarbenie podkladu, sa odporúča rozvešať približne 60 natretých, slabo pijavých pásov lepenky alebo podobného materiálu (veľkosť cca 20 x 15 cm) nad boxy do blízkosti zvierat (tiež mimo ich dosah).

Aplikácia postrekom
Pre 200 m² plochy maštale treba rozmiešať 500 ml prípravku Alba v 1,0 litri vody a pomocou chrbtového alebo ručného postrekovača rovnomerne nastriekať pod nízkym tlakom na čo najviac miest, kde sa najčastejšie zdržiavajú muchy, t.j. na stropy, foršne, steny, steny boxov, klenby okien, potrubia, cez ktoré prúdi mlieko atď. v blízkosti zvierat (ale mimo ich dosahu).
Tekutým postrekom s objemom 1,5 l je treba ošetriť čo najviac malých plôch (cca 60), ktorých rozmer pri rovnomernej aplikácii zodpovedá zhruba 10 % plochy maštale.
V maštaliach, kde sa nenachádzajú vyhovujúce miesta na postrek alebo nie je možné vziať do úvahy slabé zafarbenie podkladu, sa odporúča rozvešať postriekané, slabo pijavé pásy lepenky alebo podobného materiálu zodpovedajúcej veľkosti a umiestniť ich nad boxy do blízkosti zvierat (tiež mimo ich dosah).

Pozor!
Prípravok Alba rozmiestnite podľa možnosti do blízkosti zvierat v objekte. Počas aplikácie môžu úžitkové zvieratá zostať v maštali. Je ale nutné zabezpečiť, aby bol aplikovaný prípravok mimo dosahu zvierat resp. aby ho zvieratá nemohli oblizovať. Treba dbať na to, aby nedošlo k postriekaniu zvierat alebo aplikácii nesprávnej dávky (predávkovanie, ale hlavne nedostatočné dávkovanie).
Prípravok rozriedený vo vode (pri postreku) sa musí aplikovať v deň prípravy. Prípravkom neošetrujte znečistené, príliš pórovité a pijavé, vlhké alebo čerstvo bielené steny. V prípade potreby môžete prípravok naniesť opakovane; pri veľkej prašnosti je nutné prípravok opakovane aplikovať v kratších časových intervaloch. Po aplikácii sa na ošetrených stenách môže objaviť slabé zafarbenie.
Postrekovač po použití dôkladne vyčistite, napr. prípravkom Agro Clean. Oplachovú vodu vystriekajte na predtým ošetrenom pozemku.

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 0,5 kg
Účinná látka

,

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.