Pôsobenie prípravku:
Prípravok AIDA je postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenznej emulzie (SE) určený na preemergentné a skoro-postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

Účinná látka mesotrione patrí do chemickej skupiny triketonov. Mesotrione je inhibítorom p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenasy, ktorá elementárne zasahuje do metabolizmu biosyntézy karotenoidov v bunkách burín. Prijímaná je listami i koreňmi, v rastlinách sa šíri akropetálne a bazipetálne. Účinok sa prejavuje zbelením listov a nekrózami meristematických pletív zasiahnutých burín.

Účinná látka S-metolachlor patrí do chemickej skupiny chloroacetanilidov. Prevažne je z pôdy prijímaný cez koleoptyl a klíčky vzchádzajúcich burín. Menšie množstvo S-metolachloru prijímajú buriny prostredníctvom koreňov, ale tento spôsob príjmu je pomalší. Primárnym spôsobom účinku účinnej

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Preemergentá aplikácia 2,0 l/ha:
Citlivé buriny: mrlík biely, láskavec ohnutý, stavikrv vtáčí, ježatka kuria, fialky (roľná, trojfarebná), parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, veronika perzská, hluchavky (purpurová, objímavá), horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, slnečnica ročná – výmrv, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, reďkev ohnicová, ľulok čierny, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, durman obyčajný, horčica roľná, žltnica maloúborová

Preemergentá aplikácia 2,5 l/ha:
Citlivé buriny: mrlík biely, láskavec ohnutý, stavikrv vtáčí, ježatka kuria, fialky (roľná, trojfarebná), parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, veronika perzská, hluchavky (purpurová, objímavá), horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, slnečnica ročná – výmrv, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, reďkev ohnicová, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, durman obyčajný, horčica roľná, žltnica maloúborová, proso siate

Skorá postemergentná aplikácia 2,0 l/ha:
Citlivé buriny: mrlík biely, láskavec ohnutý, horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, ježatka kuria, fialky (roľná, trojfarebná), parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, veronika perzská, kapsička pastierska, horčica roľná, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, slnečnica ročná – výmrv, hluchavky (purpurová, objímavá), ľuľok čierny, hviezdica prostredná, durman obyčajný, žltnica maloúborová

Skorá postemergentná aplikácia 2,5 l/ha:
Citlivé buriny: mrlík biely, láskavec ohnutý, horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, ježatka kuria, fialky (roľná, trojfarebná), parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, veronika perzská, kapsička pastierska, horčica roľná, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, slnečnica ročná – výmrv, hluchavky (purpurová, objímavá), ľuľok čierny, hviezdica prostredná, durman obyčajný, žltnica maloúborová, stavikrv vtáčí

Dávkovanie:
2,0 – 2,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Hmotnosť 5 kg
Účinná látka

,

Prihlásenie

Stratili ste heslo?

Vytvoriť účet?

Košík

Váš košík je prázdny.